PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

WOLA| Rzeźby metalowe | Stalowa etiuda

fot. puszka.waw.pl

fot. puszka.waw.pl

Autor: Jan Jaworski
Lokalizacja: ul. Kasprzaka 92,pas zieleni na jezdni na odcinku między al. Prymasa
Tysiąclecia i ul. Juliusza Ordona
Data powstania: 1968
Opis techniczny: rzeźba z metalu
Instytucja administrująca: Zarząd Oczyszczania Miasta

Rzeźba należy do zbioru tzw. galerii samochodowej, która powstała przy ul. Kasprzaka jesienią 1968 roku, w ramach pierwszego warszawskiego Biennale Rzeźby w Metalu. Biennale zorganizowano na fali sukcesu podobnego przedsięwzięcia, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 roku. Ideą
warszawskiego Biennale była współpraca robotników i artystów: około 20 wolskich zakładów produkcyjnych udostępniło artystom żelazny złom oraz zaplecze techniczne potrzebne do powstania rzeźb. Powstało wówczas
aż 60 obiektów wykonanych przez 35 twórców (polskich i zagranicznych) w ramach trzech wystaw: Międzynarodowej Wystawy Rzeźby w Metalu w Fotografii (Galeria Rzeźby przy ul. Marchlewskiego 36), czasowej Wystawy Mniejszych Form Rzeźby (w Parku Sowińskiego) oraz Ekspozycji Dużych Rzeźb (galeria samochodowa przy ul. Kasprzaka). Powstała w wyniku Biennale, blisko trzykilometrowa publiczna galeria sztuki wskutek braku jakiejkolwiek konserwacji i aktów wandalizmu bardzo szybko zaczęła niszczeć. Kolejne obiekty usunięto w trakcie przebudowy szlaku komunikacyjnego na Woli na przełomie lat 60. i 70. Do dziś zachowała się niewielka część prac. Dziewięć z ich znajduje się na pasie zieleni na ul. Kasprzaka (renowacji zostały poddane w roku 2009). Kolejnych osiem rzeźb znajduje się w okolicach skrzyżowania al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Górczewskiej (zostały tu przeniesione podczas wspomnianej wyżej przebudowy). Te renowacji doczekały się w 2010 roku.

Rzeźba jest częścią Publicznej Kolekcji m.st. Warszawy:
Zbiór dóbr kultury będących w posiadaniu m.st. Warszawy, który powstał na podstawie dokumentów uzyskanych z Biura Kultury m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i Zarządu Oczyszczania Miasta.

Informacja

This entry was posted on 2 grudnia, 2012 by in Publiczna Kolekcja Sztuki m.st. Warszawy.