PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

PARK UJAZDOWSKI | Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego

Fot. Henryk Kotowski, commons.wikimedia.org

Fot. Henryk Kotowski, commons.wikimedia.org

Autor: Michał Kamieński
Lokalizacja: Śródmieście, Park Ujazdowski
Data odsłonięcia: 1978
Opis techniczny: rzeźba z brązu
Instytucja administrująca: Zarząd Oczyszczania Miasta

Rzeźba projektu Michała Kamieńskiego po raz pierwszy została wykonana przed wybuchem II wojny światowej z inicjatywy Polonii. Pomnik powstał w Odlewni Metali Półszlachetnych przy ul. Solec 83 w Warszawie. Decyzją władz niemieckich rzeźba była przeznaczona na przetopienie, ale m.in. dzięki właścicielowi odlewni Czesławowi Chojnowskiemu została rozmontowana i w kilku częściach zakopana na terenie posesji. Dopiero pod koniec 1977, z inicjatywy prof. Stanisława Lorentza, rzeźba przekazana została Muzeum Narodowemu i stanęła wkrótce na dziedzińcu wewnętrznym muzeum. Jednocześnie prof. Lorentz przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zaczął zabiegać o ustawienie pomnika w centrum Warszawy. Ostatecznie pomnik został odsłonięty w 1978.

Rzeźba jest częścią Publicznej Kolekcji m.st. Warszawy:
Zbiór dóbr kultury będących w posiadaniu m.st. Warszawy, który powstał na podstawie dokumentów uzyskanych z Biura Kultury m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i Zarządu Oczyszczania Miasta.

Informacja

This entry was posted on 2 grudnia, 2012 by in Publiczna Kolekcja Sztuki m.st. Warszawy.