PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

PARK UJAZDOWSKI | Gladiator

Fot. Happa, commons.wikimedia.org

Fot. Happa, commons.wikimedia.org

Autor: Pius Weloński
Lokalizacja: Śródmieście, Park Ujazdowski
Data powstania: 1880–1882
Opis techniczny: odlew z brązu
Instytucja administrująca: Zarząd Oczyszczania Miasta

Pierwszy model rzeźby Welońskiego powstał w 1880 roku w Rzymie. Rzeźba przedstawia gladiatora rzymskiego z uniesionym ramieniem, który przygotowuje się do walki. Na postumencie jest widoczny napis: Ave Caesar! Morituri te salutant (Bądź pozdrowiony Cezarze! Idący na śmierć cię pozdrawiają). Rzeźba Welońskiego zajmuje szczególne miejsce w historii sztuki polskiej xix wieku, jest bowiem pierwszym dziełem rzeźbiarskim polskiego artysty, które doczekało się wysokiej oceny na arenie międzynarodowej. Rzeźbę wykonywano w różnej skali i z różnych materiałów. Można ją oglądać m.in. w Parku Ujazdowskim w Warszawie i w Galerii Sztuki Polskiej xix wieku w krakowskich Sukiennicach.

Rzeźba jest częścią Publicznej Kolekcji m.st. Warszawy:
Zbiór dóbr kultury będących w posiadaniu m.st. Warszawy, który powstał na podstawie dokumentów uzyskanych z Biura Kultury m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i Zarządu Oczyszczania Miasta.

Informacja

This entry was posted on 2 grudnia, 2012 by in Publiczna Kolekcja Sztuki m.st. Warszawy.