PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

OGRÓD SASKI | Rzeźbiarstwo

Fot. Szczebrzeszyński, commons.wikimedia.org

Fot. Szczebrzeszyński, commons.wikimedia.org

Autorzy: warsztat Johanna Wolfganga Plerscha
Lokalizacja: Śródmieście, Ogród Saski
Data powstania: koniec XVIII wieku
Opis techniczny: rzeźba z kamienia
Instytucja administrująca: Zarząd Oczyszczania Miasta

Rzeźba jest obecnie częściowo zrekonstruowana. Tekst z podręcznika Ripy
nie został przeniesiony przez rzeźbiarza dosłownie: Piękne dziewczę o prostej,
nieporządnej fryzurze, na której spoczywa gałązka zielonego lauru (tłum. Ireneusz
Kania). Personifikacja rzeźbiarstwa nie opiera się o posąg, jak pisze Ripa, ale trzyma
w dłoniach medalion z płaskorzeźbą przedstawiającą Augusta iii.

Rzeźba jest częścią Publicznej Kolekcji m.st. Warszawy:
Zbiór dóbr kultury będących w posiadaniu m.st. Warszawy, który powstał na podstawie dokumentów uzyskanych z Biura Kultury m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i Zarządu Oczyszczania Miasta.

Informacja

This entry was posted on 2 grudnia, 2012 by in Publiczna Kolekcja Sztuki m.st. Warszawy.