PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Marchewka z groszkiem

Artyści: IXI COLOR
Lokalizacja: Praga Północ, Łomżyńska 18
Typ obiektu: mural
Data powstania: grudzień 2011

Energetyczny i żywiołowy mural przedstawia sałatkę z marchwi i groszku. Kompozycja ta, posługując się wesołą metafora i estetyką malowideł zdobiących niektóre warzywniaki lub szyldy praskich sklepików, opowiada filozoficzną historię narodzin pojęć bytu i formy.

Mural został zrealizowany w ramach projektu Ele[v]atory/elevatory.bzzz.net/
Przewodnim tematem całego projektu „Ele[v]atory” jest relacja góra-dół. Działania projektowe prowokują zderzenie kultury wysokiej, reprezentowanej przez zaproszonych twórców z kulturą niską – lokalnymi, podwórkowymi obyczajami społecznymi. To, co jest potocznie lekceważone i wypierane poza ramy kultury i sztuki, zostanie dowartościowane i ponownie odczytane jako autentyczny, twórczy głos społeczeństwa. Jednocześnie relacja góra-dół przedstawiona będzie bardziej dosłownie, jako odniesienie do struktury społecznej tkanki miejskiej.

Producent projektu: Fundacja VLEP[V]NET/vlepvnet.tumblr.com/

Informacja

This entry was posted on 17 grudnia, 2011 by in 2011, Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy.