PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Świat przyszłości

Artyści: Filip Zagórski
Miejsce prezentacji: Biblioteka Narodowa w Warszawie
Typ obiektu: infografiki
Data powstania: grudzień 2011

Infografiki zaprojektowane przez Filipa Zagórskiego, powstałe przy okazji wystawy o architekturze przyszłości, „Coś, które nadchodzi”,nawiązują do zasad opracowanych przez Otto Neuratha, twórcy nowoczesnego języka wizualnego w statystyce. Spośród tysięcy danych grafik wybrał m.in. te, które opisywały takie zagadnienia jak otoczenie i środowisko życia człowieka przyszłości, a także odpowiadały na pytanie kim będzie ten człowiek. Projekt miał na celu zbadanie rodzaju wiedzy, który współcześnie produkują wielkie instytucje międzynarodowe. Był też próbą przybliżenia przyszłości za pomocą wizji ukrytych w statystykach.

Producent projektu: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana/ www.beczmiana.pl

Informacja

This entry was posted on 6 grudnia, 2011 by in Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy, Uncategorized.