PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Warszawskie dziedzictwo postindustrialne

Artyści: uczestnicy warsztatów, Stanisław Fitak
Miejsce prezentacji: siedziba fundacji
Typ obiektu: cykl fotografii
Data powstania: 2011

Zdjęcia powstały w ramach cyklu spotkań, wędrówek poznawczych i warsztatów poświęconych stołecznym obiektom poprzemysłowym i historii przemysłu w Warszawie. Warsztaty, zakończone konkursem, poprowadził Stanisław Fitak (Związek Polskich Artystów Fotografików). Realizacji projektu towarzyszyły prace nad wydaniem książki „Warszawskie Dziedzictwo Postindustrialne” Michała Krasuckiego, która zawiera obszerną informację na temat aktualnego stanu stołecznych zabytków poprzemysłowych.

Producent projektu: Fundacja Hereditas/www.fundacja-hereditas.pl/

Materiały informacyjne i fotograficzne dzięki uprzejmości organizatorów.

Reklamy

Information

This entry was posted on Luty 6, 2011 by in 2011, Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy.