PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Projekcja weteranów wojennych

Artyści: Krzysztof Wodiczko
Miejsce prezentacji: Krakowskie Przedmieście, fasady Teatru Wielkiego, Politechniki Warszawskiej i Pałacu Krasińskich
Typ obiektu: instalacja audiowizualna
Data powstania: listopad 2010

Projekcja weteranów wojennych została zrealizowana przy użyciu zdemilitaryzowanego pojazdu wojskowego, a konkretnie samochód typu Honker Skorpion 3, jakiego używają żołnierze polscy w Iraku i Afganistanie. Pojazd „strzelający” dźwiękami słów i obrazami tekstów był przekształcony w instrument wypowiedzi dla weteranów.
Wyświetlane na fasadach warszawskich budynków teksty mówiły o problemach polskich weteranów wojennych i ich rodzin oraz ożywiały przestrzeń publiczną miasta.
Projekcja była poprzedzona warsztatami z udziałem weteranów i ich rodzin, podczas których realizowane były nagrania dźwiękowe. Materiał wybrany przy aprobacie uczestników warsztatów został przetworzony na audiowizualną projekcję za pomocą specjalnie opracowanego programu komputerowego.

Celem projektu podejmującego kwestie psychospołeczne jest również aktywizacja społeczna grupy weteranów, byłych żołnierzy z Iraku i Afganistanu. Pracę nad problematyką dotyczącą funkcjonowania polskich weteranów wojennych w życiu społecznym Krzysztof Wodiczko rozpoczął w 2009 roku w ramach seminariów prowadzonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Potrzeba zrealizowania projektu w Polsce jest efektem badań ukazujących wagę społeczną tej problematyki. Według organizacji pomagających weteranom przeszło 10% cierpi na PTSD czyli zespół stresu pourazowego (z angielskiego Post-Traumatic Stress Disorder). Kulturowe i społeczne rozpoznanie problemu stanowi dopiero etap wstępny projektu, metoda pracy artysty zakłada inicjowanie zajęć terapeutycznych i warsztatów aktywizujących środowiska weteranów oraz angażowanie ich w realizacje projektu. Performatywny charakter tego projektu polega na aktywnym udziale uczestników współtworzących projekcję i na inicjowaniu reakcji odbiorców jako użytkowników przestrzeni publicznej.

Producent projektu: Fundacja Profile/www.fundacjaprofile.pl/

Materiały informacyjne i fotograficzne dzięki uprzejmości organizacji.

Informacja

This entry was posted on Listopad 6, 2010 by in 2010, Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy and tagged .