PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

PARK BRÓDNOWSKI | Sylwia

fot: Bartosz Stawiarski

Autorzy: Paweł Althamer, grupa Nowolipie
Lokalizacja: Park Bródnowski, róg Chodeckiej i Kondratowicza
Opis techniczny: fontanna z brązu
Data powstania: lipiec 2010
Instytucja administrująca: Urząd Dzielnicy Targówek

Od ponad piętnastu lat Paweł Althamer prowadzi warsztaty ceramiczne z grupą osób chorych na stwardnienie rozsiane, dla których sztuka jest formą terapii i rehabilitacji. Wspólnie z artystą wykonali oni fontannę parkową w postaci Sylwii – wężowłosej kobiety leżącej w jednym z parkowych stawów. Każda część chimery została zaprojektowana przez innego członka grupy. Rzeźba, o wadze czterech ton, została wykonana z brązu i zainstalowana w zbiorniku wodnym przy „Raju”.

Rzeźba powstała podczas II edycji działań w Parku Rzeźby na Bródnie:
Park Rzeźby na Bródnie, zainaugurowany w czerwcu 2009 roku, pomyślany został jako projekt długofalowy, angażujący artystów, mieszkańców dzielnicy, urzędników samorządu i instytucję sztuki czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w tej części Europy przestrzeni dla sztuki publicznej.

Producent projektu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/www.artmuseum.pl/

*Rzeźba jest częścią Publicznej Kolekcji m.st. Warszawy jako własność Dzielnicy Targówek:
Zbiór dóbr kultury będących w posiadaniu m.st. Warszawy, który powstał na podstawie dokumentów uzyskanych z Biura Kultury m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i Zarządu Oczyszczania Miasta.