PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Wielokropek

Artyści: Anna Baumgart, Agnieszka Kurant
Miejsce prezentacji: Wola, ul. Chłodna
Typ obiektu: instalacja
Data powstania: grudzień 2009

Konceptualna praca Anny Baumgart i Agnieszki Kurant podejmuje temat pamięci i upamiętniania. Bada współczesną tożsamość Warszawy, dla której podstawowymi kategoriami opisu są pustka i nieobecność. Wielokropek został użyty jako neutralny symbol niedopowiedzenia, wycięcia z kontekstu. Tak o pracy mówią artystki: Otwieramy się na to, jak ten znak będzie odczytywany. Nie dedykujemy go Holocaustowi. Pokażemy go w miejscach, w których występują nierozwiązywalne konflikty.
Źródło: http://www.jewish.org.pl

Producent projektu: Muzeum Historii Żydów Polskich/www.jewishmuseum.org.pl

Reklamy

Information

This entry was posted on Grudzień 30, 2009 by in 2009, Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy.