PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Wartopia

Artyści: Aleksandra Polisiewicz
Miejsce prezentacji: siedziba Fundacji Profile
Typ obiektu: seria wizualizacji 3D
Data powstania: 2009

Wartopia to projekt wirtualnej rekonstrukcji Warszawy według niezrealizowanych planów nazistowskich opracowanych w pierwszych latach II wojny światowej.W architektonicznych panoramach miasta, na barwnych wydrukach, ruchomych obrazach animacji filmowej i przestrzennych odwzorowaniach makiety wizualnych kształtów nabierają dwuznaczności w postrzeganiu historii. Sięgając do archiwów, autorka projektu podejmuje się wirtualnej rekonstrukcji historii niedokonanej i w dużej mierze nierozpoznanej. Jej wizualizacja projektu totalitarnego miasta sytuowana jest w obszarze krytycznej sztuki postpamięci i medializacji pamięci.

Dla wykonanych w technologii 3D urbanistycznych wizji Wartopii punktem wyjścia były planistyczne koncepcje, które przewidywały zburzenie Warszawy i zbudowanie na jej miejscu nowego niemieckiego miasta (Die Neue Deutsche Stadt Warschau), zredukowanego do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Nigdy niezaistniałe, wirtualne miasto ukazuje się w swym dystopijnym wymiarze, by jednocześnie niepokoić wizualną atrakcyjnością opartą na monumentalnym, zmodernizowanym klasycyzmie jako stereotypowej ikonie architektury faszystowskiej.

W wyniku projektu powstała publikacja o tym samym tytule.
Producent projektu: Fundacja Profile/www.fundacjaprofile.pl/

Materiały informacyjne i fotograficzne dzięki uprzejmości organizacji.

Reklamy

Informacja

This entry was posted on Marzec 6, 2009 by in 2009, Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy.