PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

Iwo Rutkiewicz / Development

Artyści: Iwo Rutkiewicz
Lokalizacja: Praga, ul. Lubelska
Typ obiektu: instalacja
Data powstania: wrzesień 2008

Praca jest filmem czy raczej serią filmów, które odnoszą się do idei i form pracy. W pierwszej fazie projekt stanowił  dokumentację całego czasu trwania projektu Development; w drugiej artysta starał się ułożyć z materiału zupełnie inną narrację, która nie była w żadnym stopniu dokumentem, ale autonomiczną wypowiedzią. Początkowo film miał dotyczyć wprost tematu pracy, ale ostatecznie artysta wybrał fragmenty, z których wyłonił się obraz ‚anty-budowy’. Jak opowiada Rutkiewicz: Typowa budowa kojarzy się z dużą ilością sprzętu, technologii, dużą grupą ludzi, hałasem i przede wszystkim nieodwracalną zmianą miejsca i otoczenia. (…) W wersji rzeczywistości pokazanej w tej pracy, wszystko co otacza budowę jest od niej silniejsze, ładniejsze i lepiej zorganizowane, a sama budowa to taki trochę skansen jakiejś pierwotnej działalności.

Instalacja została zrealizowana w ramach projektu Development:
Metalowy, budowlany płot otaczający wydzierżawioną przez artystów przestrzeń, jak i budowlany kontener pełniący rolę biura, to scena, na której rozegrała się akcja. Zaproszeni do udziału artyści stanęli przed wyborem – wspólna praca nad stworzeniem jednej formy czy indywidualne realizacje. Burzliwe dialogi doprowadziły do wyboru drugiej opcji z założeniem swobodnej konstrukcji i wynikowej relacji pomiędzy poszczególnymi realizacjami. Elementem łączącym wszystkie prace pozostał symboliczny wymiar odgrodzenia, sugerujący działania firmy budowlanej. Sposób działania, jego charakter, jak i budowanie wzajemnych relacji w efekcie tygodniowych zmagań, doprowadziły do otwarcia przestrzeni dla publiczności.

Producent projektu: Zmiana Organizacji Ruchu/free.art.pl/zmiana_organizacji_ruchu/

Materiały informacyjne i fotograficzne dzięki uprzejmości artystów.

Reklamy

Informacja

This entry was posted on Wrzesień 3, 2008 by in 2008, Prace powstałe dzięki wsparciu dotacji m.st. Warszawy.